Επαγγελματικοί Χώροι

Παρακαλώ προσδιορίστε τοποθεσία
-
-
-
-
-
-
-
-
Επαναφορά
650 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 35 τ.μ, του 1990
00:00
 
00:25
400 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 44 τ.μ, του 1976
00:00
 
00:11
120 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 3ος, 30 τ.μ, του 1974
00:00
 
00:16
400 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 60 τ.μ, του 1978
00:00
 
00:11
1.800 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 340 τ.μ, του 1998
00:00
 
00:13
35.000 € Πωλείται Κατάστημα, Ισόγειο, 120 τ.μ, του 1980
00:00
 
00:08
17.500 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 2ος, 1000 τ.μ, του 1980
00:00
 
00:20
350 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 78 τ.μ, του 1965
00:00
 
00:13
650 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 1ος, 145 τ.μ, του 1995
00:00
 
00:11
1 / 3.351