Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Παρακαλώ προσδιορίστε τοποθεσία
-
-
-
-
-
-
-
-
Επαναφορά
650 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 35 τ.μ, του 1990
00:00
 
00:25
1.500 € Ενοικιάζεται Αίθουσα, 4ος, 121 τ.μ, του 1965
00:00
 
00:12
2.600 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 4ος, 102 τ.μ, του 1965
00:00
 
00:13
2.300 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 376.5 τ.μ, του 1975
00:00
 
00:10
2.200 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 150 τ.μ, του 1978
00:00
 
00:09
1.650 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 5ος, 140 τ.μ, του 1975
00:00
 
00:14
700 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 4ος, 75 τ.μ, του 1980
00:00
 
00:11
650 € Ενοικιάζεται Γραφείο, 6ος, 95 τ.μ, του 1970
00:00
 
00:11
4.500 € Ενοικιάζεται Κατάστημα, Ισόγειο, 265 τ.μ, του 1965
00:00
 
00:11
1 / 1.614