Ενοικιάσεις Γης

Παρακαλώ προσδιορίστε τοποθεσία
-
-
-
-
-
-
-
-
Επαναφορά
200 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, 400 τ.μ
00:00
 
00:06
350 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εντός σχεδίου, 168 τ.μ
00:00
 
00:12
1.200 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εντός σχεδίου, 2500 τ.μ
00:00
 
00:04
600 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εκτός σχεδίου, 1400 τ.μ
00:00
 
00:05
900 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εκτός σχεδίου, 3600 τ.μ
00:00
 
00:06
2.200 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εντός σχεδίου, 1235 τ.μ
00:00
 
00:09
1.200 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, Εκτός σχεδίου, 1300 τ.μ
00:00
 
00:04
500 € Ενοικιάζεται Οικόπεδο, 1000 τ.μ
00:00
 
00:03
450 € Ενοικιάζεται Αγροτεμάχιο, 1500 τ.μ
00:00
 
00:03
1 / 67